Khu K300 Tân Bình Ở Đâu

– Theo bà, vì sao một khu dân có quy hoạch như K 300 lại có tên đường, số nhà bát nháo như vậy?

Bạn đang xem: Khu k300 tân bình ở đâu

*
Đường K.6 là một trong những đường có số nhà lộn xộn nhất. Ảnh H.T

Khu K300 trước đây là đất của quân đội, được chính bên ấy phân lô rồi có quyết định cấp đất và người dân xây nhà vào năm 1991-1992. Lúc đó nhà được phân theo từng lô và các lô cũng theo quyết định cấp đất của bên quân đội như C5, C6, C7… Có thể khi xây nhà người dân được bên quân đội hoặc bên công an lúc đó cấp luôn số nhà và được gọi là C5-K300, C6-K300… vì nơi này không có tên đường cụ thể. Đến năm 1997 khi quận Tân Bình có quyết định công bố lộ giới thì khu này mới có tên đường là C18, C24, A4. Và theo tôi được biết, về sau có thể thấy đường tên C khó đọc, khó thể hiện nên thời cấp lãnh đạo QLĐT trước tôi đã làm việc cùng bên quân đội thống nhất đặt tên là K và… như thế mới có kết cục nhiều đường tên K như hiện nay. – Nhưng trên danh mục lộ giới được UBND quận Tân Bình thông qua năm 1999 thì không có tuyến đường tên K mà chỉ là C24, C18, A4…? Vậy sai sót này là của phòng QLĐT?

Theo tôi, tên đường là K như vậy là chưa đủ cơ sở pháp lý. Vì trên thực tế, chỉ có những đường như C24, C18…, là có trên danh mục lộ giới chứ không có đường tên K. Đường tên K lúc đó chỉ tồn tại ở góc độ của phòng QLĐT tạm đặt ra cho dễ đọc, dễ sắp xếp tạm chứ không có giá trị pháp lý. Trong công tác cấp số nhà lúc đó tôi không biết quản lý thế nào nhưng vẫn để hàng loạt nhà được cấp số theo là K. Và thực tế đã xảy ra tình trạng khi vẽ hiện trạng nhà người dân bảo là nhà họ có đường là K theo quyết định cấp số nhà, nhưng khi kiểm tra lại thì tên đường là C24, C18…, đã có trong danh mục lộ giới được duyệt. Trong việc này, tất nhiên là có sai sót của đội ngũ cán bộ trong việc cấp số nhà.

– Có rất nhiều nhà được cấp số theo tên đường đúng trong danh mục lộ giới nhưng vẫn lộn xộn, vậy cấp số nhà ở đây dựa theo tiêu chí nào? Tình trạng bát nháo trên là sự yếu kém từ thực tế quản lý đô thị?

Cấp số nhà thì vẫn theo Quyết định số 1958 của UBND TP.

Xem thêm: Thông Tin Về Thuốc Chủng Ngừa Covid, Trường Học Toán Pitago

Xem thêm: Khách Sạn Thanh Long Đà Lạt, Đà Lạt, Thành Long Hotel

Cách cấp số nhà ở đây là cập nhật giữa phòng QLĐT với phường và căn cứ theo bản đồ số nhà năm 1999. Ngoài việc dựa trên bản đồ số nhà, nhân viên phải đi kiểm tra thực tế trước khi cấp số nhưng cũng không loại trừ có những sai sót vì thực tế hiện trạng từ năm 1999 đến nay có những thay đổi chưa cập nhật kịp. Việc người dân phản ánh là nhà được cấp số theo tên đường đã có trong danh mục lộ giới nhưng vẫn lộn xộn? Theo tôi, cái này thì phải căn cứ trên quyết định cấp đất của quân đội thì mới rõ được là lỗi của phòng QLĐT hay nguyên nhân nào. Cũng nói thêm rằng, từ năm 2002 về trước công tác cấp số nhà chưa làm bài bản, cơ sở tài liệu làm việc chắp vá, thiếu nhân sự nên trong công tác cấp số nhà không trách được những thiếu sót và chệch choạc.

– Tình trạng trên đã diễn ra dai dẳng nhiều năm, vậy đến khi nào sẽ sắp xếp tên đường, số nhà cho khu K300 nói riêng và cho cả khu vực 15 phường của quận Tân Bình nói chung?

Về sự bất hợp lý ở khu K300 thì quận, phòng QLĐT đã nắm được, trong năm 2003 đã cập nhật tất cả những số nhà mới và cũ trên nền của bản đồ địa chính chính quy. Khi hợp thức hóa, nếu người dân xin cấp số nhà thì phòng sẽ cho số nhà mới, nếu hợp lệ có thể lấy số nhà cũ theo hộ khẩu. Trên những danh mục lộ giới đã được duyệt, những tuyến đường C hay A trước đây quận đã có văn bản đề nghị Hội đồng đặt tên đường TPHCM sớm đặt thành tên đường cụ thể. Trong khi chờ đặt tên đường, trước mắt chúng tôi căn cứ những tên đường có trong danh mục lộ giới được công bố thì vẫn tiếp tục cấp số nhà. Ngày 14-5 vừa qua phòng QLĐT đã in danh sách tên chủ hộ, số nhà cũ và mới, đã gửi về phường rà soát lại những bất hợp lý. Đến cuối tháng 7-2004 sẽ có quyết định chính thức về cấp số nhà mới cho toàn bộ khu K300. Tất cả sẽ làm theo mẫu tên đường, số nhà theo quy định chung. Trong kế hoạch, đến hết tháng 12-2004 sẽ đổi số nhà mới cho khoảng 80 ngàn căn của quận Tân Bình.

– Theo bà, vì sao một khu dân có quy hoạch như K 300 lại có tên đường, số nhà bát nháo như vậy?

Bạn đang xem: Khu k300 tân bình ở đâu

*
Đường K.6 là một trong những đường có số nhà lộn xộn nhất. Ảnh H.T

Khu K300 trước đây là đất của quân đội, được chính bên ấy phân lô rồi có quyết định cấp đất và người dân xây nhà vào năm 1991-1992. Lúc đó nhà được phân theo từng lô và các lô cũng theo quyết định cấp đất của bên quân đội như C5, C6, C7… Có thể khi xây nhà người dân được bên quân đội hoặc bên công an lúc đó cấp luôn số nhà và được gọi là C5-K300, C6-K300… vì nơi này không có tên đường cụ thể. Đến năm 1997 khi quận Tân Bình có quyết định công bố lộ giới thì khu này mới có tên đường là C18, C24, A4. Và theo tôi được biết, về sau có thể thấy đường tên C khó đọc, khó thể hiện nên thời cấp lãnh đạo QLĐT trước tôi đã làm việc cùng bên quân đội thống nhất đặt tên là K và… như thế mới có kết cục nhiều đường tên K như hiện nay. – Nhưng trên danh mục lộ giới được UBND quận Tân Bình thông qua năm 1999 thì không có tuyến đường tên K mà chỉ là C24, C18, A4…? Vậy sai sót này là của phòng QLĐT?

Theo tôi, tên đường là K như vậy là chưa đủ cơ sở pháp lý. Vì trên thực tế, chỉ có những đường như C24, C18…, là có trên danh mục lộ giới chứ không có đường tên K. Đường tên K lúc đó chỉ tồn tại ở góc độ của phòng QLĐT tạm đặt ra cho dễ đọc, dễ sắp xếp tạm chứ không có giá trị pháp lý. Trong công tác cấp số nhà lúc đó tôi không biết quản lý thế nào nhưng vẫn để hàng loạt nhà được cấp số theo là K. Và thực tế đã xảy ra tình trạng khi vẽ hiện trạng nhà người dân bảo là nhà họ có đường là K theo quyết định cấp số nhà, nhưng khi kiểm tra lại thì tên đường là C24, C18…, đã có trong danh mục lộ giới được duyệt. Trong việc này, tất nhiên là có sai sót của đội ngũ cán bộ trong việc cấp số nhà.

– Có rất nhiều nhà được cấp số theo tên đường đúng trong danh mục lộ giới nhưng vẫn lộn xộn, vậy cấp số nhà ở đây dựa theo tiêu chí nào? Tình trạng bát nháo trên là sự yếu kém từ thực tế quản lý đô thị?

Cấp số nhà thì vẫn theo Quyết định số 1958 của UBND TP.

Xem thêm: Thông Tin Về Thuốc Chủng Ngừa Covid, Trường Học Toán Pitago

Xem thêm: Khách Sạn Thanh Long Đà Lạt, Đà Lạt, Thành Long Hotel

Cách cấp số nhà ở đây là cập nhật giữa phòng QLĐT với phường và căn cứ theo bản đồ số nhà năm 1999. Ngoài việc dựa trên bản đồ số nhà, nhân viên phải đi kiểm tra thực tế trước khi cấp số nhưng cũng không loại trừ có những sai sót vì thực tế hiện trạng từ năm 1999 đến nay có những thay đổi chưa cập nhật kịp. Việc người dân phản ánh là nhà được cấp số theo tên đường đã có trong danh mục lộ giới nhưng vẫn lộn xộn? Theo tôi, cái này thì phải căn cứ trên quyết định cấp đất của quân đội thì mới rõ được là lỗi của phòng QLĐT hay nguyên nhân nào. Cũng nói thêm rằng, từ năm 2002 về trước công tác cấp số nhà chưa làm bài bản, cơ sở tài liệu làm việc chắp vá, thiếu nhân sự nên trong công tác cấp số nhà không trách được những thiếu sót và chệch choạc.

– Tình trạng trên đã diễn ra dai dẳng nhiều năm, vậy đến khi nào sẽ sắp xếp tên đường, số nhà cho khu K300 nói riêng và cho cả khu vực 15 phường của quận Tân Bình nói chung?

Về sự bất hợp lý ở khu K300 thì quận, phòng QLĐT đã nắm được, trong năm 2003 đã cập nhật tất cả những số nhà mới và cũ trên nền của bản đồ địa chính chính quy. Khi hợp thức hóa, nếu người dân xin cấp số nhà thì phòng sẽ cho số nhà mới, nếu hợp lệ có thể lấy số nhà cũ theo hộ khẩu. Trên những danh mục lộ giới đã được duyệt, những tuyến đường C hay A trước đây quận đã có văn bản đề nghị Hội đồng đặt tên đường TPHCM sớm đặt thành tên đường cụ thể. Trong khi chờ đặt tên đường, trước mắt chúng tôi căn cứ những tên đường có trong danh mục lộ giới được công bố thì vẫn tiếp tục cấp số nhà. Ngày 14-5 vừa qua phòng QLĐT đã in danh sách tên chủ hộ, số nhà cũ và mới, đã gửi về phường rà soát lại những bất hợp lý. Đến cuối tháng 7-2004 sẽ có quyết định chính thức về cấp số nhà mới cho toàn bộ khu K300. Tất cả sẽ làm theo mẫu tên đường, số nhà theo quy định chung. Trong kế hoạch, đến hết tháng 12-2004 sẽ đổi số nhà mới cho khoảng 80 ngàn căn của quận Tân Bình.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *